Het dorp der mirakelen

2003 
Van: Gaston Martens
Regie: Dirk Haers
Korte inhoud: Het "Dorp Der Mirakelen" is een volks stuk waarin het leven van de Vlaamse doorsnee burger ten tonele wordt gebracht. De plaats van het gebeuren is overgebracht naar het Schellebelle uit een lang vervlogen tijd, waar de wijk "Den Aard" een afgelegen gebied is dat bij slecht weer en ontij afgesloten wordt door het buiten de oevers treden van de Schelde.
Daarom willen de bewoners van "Den Aard" zelf een kerk bouwen. 

De pastoor van Schellebelle is met dit plan echter niet gelukkig. Onder leiding van "Pier de smid" en de schoenlapper-filosoof "Zeentje" zullen de bewoners van Den Aard hun wil doordrijven. met eigen middelen en mankracht, en ondanks veel tegenwind, proberen zij hun idee te verwezenlijken.