Privacybeleid

Wie zijn wij

Het adres van onze website is: https://www.florisendeblancefloer.be

Uw privacy is voor toneelgilde Floris ende Blancefloer van groot belang.
Wij houden ons dan ook aan de privacywet.
Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken.

Welke persoonlijke data verzamelen we en waarom doen we dat.

Contactformulieren, bestellen van kaarten.

Bij het gebruik van uw gegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 1. Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens gebruiken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 2. Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 3. Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.
 4. Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 5. Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag onder andere ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
 6. In juridische zin betekent dit dat wij uw gegevens gebruiken op uw verzoek, wanneer wij een overeenkomst met u hebben, wanneer wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben of wanneer wij dit op basis van de wet verplicht zijn om te doen.

Hoe we uw data bewaren.

Wij bewaren uw gegevens zolang als dat nodig is om te bieden waar u om gevraagd heeft.

Wanneer wij de gegevens niet meer nodig hebben worden deze gewist, tenzij wij een wettelijke plicht hebben om de gegevens langer te bewaren.
Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor het functioneren van onze website en/of systemen. Denk hierbij aan een ICT-bedrijf die onze website host en de software beheert.

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen aan andere bedrijven of instellingen voor commerciële doeleinden van derden.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang.
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring.
Wanneer onze website en/of diensten wijzigen, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen.
Let dus altijd op de laatste datum van wijziging.

Welke rechten heb je van je eigen gegevens.

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U hebt de volgende rechten:

-Inzage in de persoonsgegevens die we van u hebben.
-Het laten corrigeren van fouten.
-Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
-Intrekken van toestemming.
-Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wilt u geen post meer van ons ontvangen dan kunt u een e-mail sturen naar info@florisendeblancefloer.be of via een van de andere onderstaande contactgegevens.
Heeft u zich niet afgemeld dan nemen wij aan dat wij de uitnodiging mogen blijven sturen.

Gegevens

Persoonsgegevens
De verwerking van persoonsgegevens voor toneelgilde Floris ende Blancefloer heeft betrekking op de volgende doeleinden:

 1. Toesturen uitnodigingen
 2. Bestellen van toegangskaarten voor een toneeluitvoering van onze vereniging

Hiervoor verzamelen wij de volgende persoonlijke gegevens:

 • Achternaam
 • Voornaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • telefoonnummer / gsm-nummer
 • e-mailadres
 • datum laatst bijgewoonde voorstelling
 • Aantal bestelde toegangskaarten

laatste wijziging 8 november 2022