Hotel “Kommer en Kwel”

2010 
Van: Kamiel Kemels
Regie: Eddy Moens
Korte inhoud: Door het kelderen van zijn bankaandelen zit de eigenaar van hotel "De Ark" in een financiële crisis. 

Om niet helemaal bankroet te gaan maakt hij de nieuwe huisbazin heel wat wijs, behalve de waarheid; maar wat als deze incognito komt logeren… 

En alsof dit alles niet erg genoeg is, komt zijn dochter vertellen dat ze een 'ongelukje' heeft gehad met een binnenlandse buitenlander. 

U hoort het, een hotel vol kommer en kwel.