Peegie

1988 
Van: Willem Denys
Regie: Eddy Moens
Korte inhoud: Peegie leefde op de Roeselaarse Nieuwmarkt. Hij maakt het wel en wee van de leurders van dichtbij mee. Zij leven sinds eeuwen volgens ongeschreven geplogenheden en stijl. 

Zij kennen elkaar en als zij weten wie Tarzan en Tanite en Sissen zijn, volstaat dat. Zij zijn van oordeel dat daar
eigenlijk niemand zaken mee heeft, zelfs de politiecommissaris en vooral de controleur niet.

Nieuwmarkters zijn kloeke stoere mannen die wel ter tale zijn en bewust van hun zelfstandigheid.Ieder jaar trekken
zij op triem door gans het land en tot in het verre Lourdes toe. Het zijn eerlijke maar terzelfder tijd gewiekste verkopers.
Zo hard als er gewerkt wordt, met dezelfde overgave wordt er uitbundig gevierd als zij tegen Roeselare-kermis weer thuiskomen. En daar… daar ontmoet Peegie een wonderschoon meisken, Antnetje.